Шифра
предмета
Назив
предмета
СеместарПредавањаВежбеЕСПБ
OS2EOPЕкономика и
организ. пословања
3327
OS2PRPПривредно право3338
OS2OMAОснове менаџмента3327
OS2PETПословна етика3327
OS2FIMФинансијски
менаџмент
3327
OS2EKSЕкономика саобраћаја4238
OS2PSTПословна статистика4327
OS2TŠCТрансп. осигурање,
шпедиција и царина
4338
OS2EJ2Енглески језик 24227
OS2FJ2Француски језик 24227