СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ПРАВО

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ : МЕНАЏМЕНТ У БЕЗБЕДНОСТИ

Предмет: Основе менаџмента

Предмет: Кризни менаџмент

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ : МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ

Предмет: Основе менаџмента

Предмет: Основе саобраћаја и транспорта

Предмет: Саобраћајни системи