Шифра
предмета
Назив
предмета
СеместарПредавањаВежбеЕСПБ
OS3SSIСобраћајни системи5338
OS3MLSМенаџмент и
логистика у саобр.
5338
OS3EKMЕколошки менаџ.
и одрживи развој
5227
OS3SMOСавремени међунар.
односи и политика
5227
OS3MOZМеђународне организације5327
OS3MASМаркетинг у саобраћају6328
OS3BUSБезбедност у саобраћају6338
OS3MLRМенаџмент људских
ресурса
6327
OS3POPПонашање потрошача6227
OS3PSOПословно одлучивање6227