НА ПУТУ КРОЗ ЗНАЊЕ У СИГУРНИЈУ БУДУЋНОСТ


Градоначелник Ниша Дарко Булатовић посетио је 19.октобра Факултет за право безбедност и менаџмент „Константин Велики“ у Нишу и разговарао са председником Факултета, проф.др емеритусом Андоном Г. Костадиновићем и сарадницима ове приватне високо образовне установе,

Факултет за право, безбедност и менаџмент „КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ“ у Нишу посетио је градоначелник Ниша Дарко Булатовић и у разговору са председником Савета Факултета проф.др емеритусом Андоном Г. Костадиновићем и сарадницима, продеканом за сарадњу са привредом проф.др Мирославом Милутиновићем и продеканом за развој проф др Зораном Цветковићем. истакао значај и улогу ове приватне, високообразовне установе. На путу петнаестогодишњег развоја Школа је трансформисана у Високу школу струковних студија а затим и у Факултет. Наша визија је да у догледно време прерастемо и у први приватни Универзитет у нашем граду-региону, нагласио је проф.др емеритус Андон Костадиновић. Снага нашег факултета и његов квалитет огледају се кроз два аспекта: његов унутрашњи потенцијал, (особље, научници, пројекти и студенти) а други је онај спољашњи, који се огледа у повезаности факултета са окружењем и глобалном академском заједницом. Факултет за право, безбедност и менаџмент „Константин Велики“ у Нишу, као приватна високошколска установа, у саставу је Универзитета „Унион-Никола Тесла“ Београд, где има професора емиритуса и проректора. Успешно остварује сарадњу са Високом школом безбедности и економије у Пловдиву – Република Бугарска. По речима проф.др Зорана Цветковића, продекана за развој, основна визија Факултета је да буде успешна високошколска установа која ради управо у интересу студената и тржишта рада. Зато смо наш програм, почетком ове школске године, представили и разговарали о сарадњи са представницима јединица локалне самоуправе Града Ниша, установа и јавних предузећа у региону. Сматрамо да је то наша компаративна предност. Делатност Факултета је научно-наставни и научно-истраживачки рад. Остварује се кроз студијске програме који наше студенте, на основним четворогодишњим студијама образују за стицање звања: дипломирани правник, дипломирани менаџер из области безбедности и дипломирани манаџер из области саобраћаја. Мастер студије се одвијају на сва три наша студијска програма и пружају могућност наставка школовања на докторским студијама свуда у земљи.

У периоду од 2005.године до данас високошколске дипломе Факултета за право, безбедност и менаџмент „Константин Велики“ у Нишу је понело 114 студената – на студијским програмима Више, 1441 на основним струковним програмима, 262 на специјалистичким, те на академским – Факултету 350 (на основним) и 96 на мастер програмима.

Студијски програми, у припреми дипломираног или мастер студента, по речима продекана за сарадњу са привредом, проф.др Мирослава Милутиновића, остварују се у складу са законодавством у нашој земљи и усклађени су са наставним садржајима идентичних или сличних међународних факултета и колеџа, по принципима Болоњске декларације.(Д.Видојковић, ЕКОполис)


Затворено за коментаре.