Први колоквијум из предмета РИМСКО ПРИВАТНО ПРАВО одржаће се 21.11.2022. год. од 10.00 часова

Први колоквијум из предмета ЉУДСКА ПРАВА одржаће се 21.11.2022. год. од 12.00 часова

Први колоквијум из предмета КРИЗНИ МЕНАЏМЕНТ одржаће се 29.11.2022. год. од 14.00 часова

Други колоквијум из предмета КРИЗНИ МЕНАЏМЕНТ одржаће се 27.12.2022. год. од 14.00 часова

Први колоквијум из предмета УПРАВЉАЊЕ КОНФЛИКТИМА одржаће се 28.11.2022. год. од 16.00 часова

Други колоквијум из предмета УПРАВЉАЊЕ КОНФЛИКТИМА одржаће се 26.12.2022. год. од 16.00 часова

Други колоквијум из предмета КОМПАНИЈСКО ПРАВО одржаће се 21.12.2022. год. од 16.00 часова

Први и други колоквијум из предмете РАЧУНОВОДСТВО одржаће се 08.12.2022. год. од 12:00 часова

Други колоквијум из предмета ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА одржаће се 14.12.2022. год. од 10:00 часова

Други колоквијум из предмета ПОСЛОВНА СТАТИСТИКА одржаће се 21.12.2022. год. од 12:00 часова

Други колоквијум из предмета ЗАШТИТА ИТ СИСТЕМА И ПОДАТАКА одржаће се 21.12.2022. год. од 13:00 часова

Други колоквијум из предмета ПРАВО ОСИГУРАЊА одржаће се 21.12.2022. год. од 17:00 часова