Студентски парламент је највише представничко тело студената Факултета установљен у циљу заштите права и интереса студената.

Право да бирају и да буду бирани за члана Студентског парламента имају сви студенти Факултета уписани на студије у школској години у којој се бира Студентски парламент.

Мандат чланова Студентског парламента траје две године.

У циљу остваривања права и заштите интереса студената, Студентски парламент бира и разрешава предтавнике студената у Сенат, Студентски прламент и Савет Универзитета, Веће Факултета и друге органе и комисије Факултета и Универзитета и предлаже кандидата за студента продекана.

Председник Студентског парламента Марјановић Маја

Потпредседник Студентског парламента Илић Саша

Студент продекан Красић Анђела

Чланови Студентског парламента:

  • Ђорђевић Ивана
  • Пешић Жељка
  • Лазичић Теодора
  • Стојановић Зорица
  • Ђорђевић Игор
  • Алијевић Анђела
  • Јеначковић Данијела
  • Фолић Иван
  • Булатовић Лука