У служби се обављају следећи послови:

  • Рад са студентима основних студија.
  • Рад са студентима мастер студија.
  • Планирање и организација наставе.
  • Планирање и организација испита по испитним роковима.

Радно време студентске службе је од 09:00 до 19:00 сваког радног дана.

Запослени