Статут Факултета

Информатор о раду факултета

Правилник о избору наставника

Правилник о студентском парламенту

Правилник о основним и мастер академским студијама

Правилник о упису студената на основне и мастер академске студије

Правилник  о Савету послодаваца

Правилник о организацији и систематизацији

Правилник о уџбеницима

Правилник о издавачкој делатности

Правилник о раду библиотеке

Правилник о студијама на даљину

Правилник о раду Факултета

Одлука о прихватању студијских програма

Одлука о верификацији мандата чланова Савета 

Извештај о раду факултета за 2019. годину

Извештај о раду факултета за 2020. годину

Извештај о раду факултета за 2021. годину

Финансијски план факултета за 2020. годину

Финансијски план факултета за 2021. годину

Финансијски план факултета за 2022. годину

Програм рада факултета за 2020. годину

Програм рада факултета за 2021. годину

Програм рада факултета за 2022. годину