ТРАЈАЊЕ: 1 година (два семестра)

 

ОБИМ СТУДИЈА: 60 ЕСПБ

 

СТРУЧНИ НАЗИВ (ЗВАЊЕ): Мастер правник (Маст. прав.)

Сврха мастер академских студија студијског програма Међународно пословно право је да студентима који поседују основним знања и разумеју основна начела везана за аспекте и моделе права омогући унапређење знања и вештина, како и њихове индивидуалне интелектуалне интересе и циљеве у каријери, као и њихово укључење у унапређење правних истраживања и помогну развоју правне струке. Студијски програм је дизајниран са сврхом да задовољи потребе широког спектра дипломаца у праву, који желе да буду практичари у овој области, научни радници, државни званичници, радници у јавној управи и јавном сектору у правној области, запослени у адвокатским канцеларијама, или намеравају да започну своју каријере у међународним организацијама и корпорацијама (из области трговине, банкарства, осигурања,…), или невладиним организацијама на пословима међународног пословног и корпоративног права.

Општи циљ студијског програма Међународно пословно право је да обезбеди стручно оспособљавање, као и проширење и унапређивање способности и вештина за студенте претходног нивоа основних академских студија, које ће им омогућити да реше проблеме и да донесу ефикасне одлуке у широком спектру привредно правних односа на међународном тржишту.

Најважнији циљеви студијског програма Право своде се на следеће:

  • стварање компетентних стручњака са специфичним способностима директног укључивања у пословање међународних и међувладиних организација широм света, у глобалним корпорацијама, невладиним организацијама, као и у правној струци и судству.
  • настава мора да обезбеди адекватну теоријску обуку, као и технике потребне за његову практичну примену.
  • да се студентима пренесу знања и вештине које ће користити у ефикасном решавању међународних правних проблема, међународног радног права, компанијског права, међународног трговинског права;
  • студенти ће учити како да се суоче са специфичним етичким проблемима везаним за струку, као и аспекте друштвене одговорности које су укључене у правну праксу.
  • да се отклони дефицит стручњакa који поседују корпус знања и вештина које тражи ново време, базирана на савременим тржишним основама;
  • да се код студената развије смисао за креативан рад, тако да креативност и иновативност буде изазов, а не обавеза;
  • да се студенти оспособе да самостално расуђују, анализирају и доносе одлуке при решавању различитих правних проблема;
  • да код студената побуди жељу за даљим усавршавањем, као и за даљи практични и научно-истраживачки рад из ове области;
  • да се студенти оспособе за тимски рад и рад у мултикултуралној средини.

 

 

КЊИГА ПРЕДМЕТА МАС МПП

КЊИГА НАСТАВНИКА