К О Н К У Р С за упис студената у школску 2019/2020. годину у седишту установе у Нишу и Високошколској јединици ван седишта установе без својства правног лица Београд, на следећим акредитованим студијским програмима: