К О Н К У Р С за упис студената у школску 2018/2019. годину у седишту установе у Нишу и Високошколској јединици ван седишта установе без својства правног лица Београд, на следећим акредитованим студијским програмима:

 

© 2019 Факултет за право, безбедност и менаџмент "Константин Велики"