Први колоквијум из предмета БЕЗБЕДНОСНИ МЕНАЏМЕНТ одржаће се 30.03.2022. год. од 11.00 часова

Други колоквијум из предмета БЕЗБЕДНОСНИ МЕНАЏМЕНТ одржаће се 25.05.2022. год. од 11.00 часова

Први колоквијум из предмета КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ одржаће се 30.03.2022. год. од 14.00 часова

Други колоквијум из предмета КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ одржаће се 25.05.2022. год. од 14.00 часова

Први колоквијум из предмета ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 одржаће се 20.05.2022. год. од 14.00 часова

Први колоквијум из предмета ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 одржаће се 20.05.2022. год. од 16.00 часова

Колоквијум из предмета ПРИВРЕДНО ПРАВО одржаће се 17.05.2022. год. са почетком у 17:00 часова

Други колоквијум из предмета ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА одржаће се 17.05.2022. год. од 12.00 часова

Други колоквијум из предмета СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ одржаће се 17.05.2022. год. од 15.00 часова

Други колоквијум из предмета МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА одржаће се 17.05.2022. год. од 13:30 часова