Р.Б.Име и презимеимејл
1.др Драгица Илић, ванредни професорdragicaboris10@gmail.com
2. др Зоран Цветковић, ванредни професорzoran.cvetkovic@kosntantinveliki.edu.rs
3.др Горан Младеновић, ванредни професорgoran.mladenovic@konstantinveliki.edu.rs
3. др Предраг Рстић, ванредни професорpredrag.rstic@konstantinveliki.edu.rs
3.др Адријана Вуковић, ванредни професорadrijana.vukovic@konstantinveliki.edu.rs
3.др Драгана Нешовић, ванредни професорdragana.nesovic@konstantinveliki.edu.rs