ДОПРИНОС РАЗВОЈУ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА


Председник Градске општине Палилула у Нишу Братислав Вучковић, примио је делегацију Факултета за право, безбедност и менаџмент „Константин Велики”, Универзитета Унион „Никола Тесла” коју је предводио декан проф др Груја Костадиновић са продеканима проф.др Владаном Вучићем и проф.др Томиславом Радовићем. Потписан је Уговор о пословној сарадњи на спровођењу конкретних активности које имају едукативну, практичну и развојну димензију,

У веома срдачном разговору са представницима ове високо школске образовне установе, којем су присуствовали и начелница општинске Управе Слободанка Ђорђевић Младеновић, шеф одсека за послове председника Драган Терзић и мр Драган Видојковић, председник Градске општине Палилула Братислав Вучковић је истако отвореност општине Палилула за сарадњу са образовним установама и организацијама.

Факултет за право, безбедност и менаџмент „Константин Велики”, са седиштем у Нишу и јединицом у Београду, Универзитета „Унион Никола Тесла” је прва приватна високо школска установа у Нишу. По речима декана проф.др Грује Костадиновића, делатност Факултета је научно-наставни и научно-истраживачки рад. Остварује се кроз студијске програме који, студенте на основним четворогодишњим студијама образују за стицање звања: дипломирани правник, дипломирани менаџер из области безбедности и дипломирани менаџер из области саобраћаја. Мастер студије се одвијају на сва три студијска програма и пружају могућност наставка школовања на докторским студијама свуда у земљи.

Проректор Универзитета и један од оснивача Факултета, емеритус проф.др Андон Г.Костадинивић, захвалио је на срдачном пријему и овим поводом председнику Вучковићу је уручио монографију о свом научном доприносу изучавању социологије рада и развоју социолошке мисли.(Д.Видојковић)
Затворено за коментаре.