Факултет за право, безбедност и менаџмент „Константин Велики“ Ниш (у даљем тексту Факултет) има утврђене основне циљеве и задатке који су у складу са циљевима високог образовања и Законом о високом образовању (”Службени гласник РС бр. 76/2005, 97/2008 и 93/2012, 88/ 2017, 27/ 2018, 73/ 2018, 67/2019, 6/2020 – др. закони) и који су утврђени […]