У складу са чл. 35. Статута Факултета за право, безбедност и менаџмент “Константин Велики” Ниш, Савет Факултета је на седници 15.01.2019. године донео Одлуку о формирању АЛУМНИ клуба на Факултету за право, безбедност и менаџмент “Константин Велики” Ниш.

Чланови АЛУМНИ клуба могу бити сви дипломирани студенти Факултета за право, безбедност и менаџмент “Константин Велики” Ниш , на свим нивоима студија.

Чланство у клубу је на добровољној основи, без обавеза плаћања чланарине.

О клубу

Алумни клуб Факултета за право, безбедност и менаџмент “Константин Велики” Ниш је организација која окупља и одржава комуникацију са бившим студентима који су дипломирали на основним и мастер студијама Факултета.

Јачање Алумни клуба помаже у реформисању студијских програма и наставних метода, на основу искуства чланова. С друге стране , Клуб својим члановима омогућује окупљање , обавештавање, лаку комуникацију и учешћа на многобројним активностима на Факултету за право, безбедност и менаџмент “Константин Велики” Ниш .

Заинтересовани кандидати се могу пријавити чланство попуњавањем Обрасца који се налази у прилогу. Након попуњавања Образац послати електронским путем на следећу адресу: alumni@konstantinveliki.edu.rs.

ЧЛАНОВИ АЛУМНИ КЛУБА