You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Одлуке о акредитацији издате од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета:

  1. Одлука о акредитацији студијског програма ОАС (основне академске студије) – Менаџмент у саобраћају број 612-00-00145/9/2020-03 од 15.04.2021. године