Савет послодаваца има најмање пет чланова који су представници послодаваца изабраних ради унапређења квалитета студијских програма који се реализују на Факултету и њиховог усаглашавања са потребама тржишта рада.