Одлуке о акредитацији издате од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета:

  1. Одлука о акредитацији високошколске установе, бр. 612-00-02287/2013-04 од 28.11.2014. год.
  2. Одлука о акредитацији студијског програма – Основне академске студије – Право, бр. 612-00-02287/2013-04 од 20.06.2014. год.
  3. Одлука о акредитацији студијског програма – Основне академске студије – Менаџмент у безбедности, бр. 612-00-02287/2013-04 од 11.07.2014. год.
  4. Одлука о акредитацији студијског програма – Основне академске студије-Менаџмент у саобраћају бр. 612-00-02287/2013-04 од 20.06.2014. год.
  5. Одлука о акредитацији студијског програма – Мастер академске студија- Међународно пословно право, број 612-00-02287/2013-04 од 24.10.2014. год.
  6. Одлука о акредитацији студијског програма – Мастер академске студија- Менаџмент у безбедности, бр. 612-00-02287/2013-04 од 24.10.2014. год.
  7. Дозвола за рад бр: 612-00-00755/2015-06 од 11.09.2015. год.