Studenti I godine studija, svih studijskih programa, mogu pristupiti nastavnim sadržajima za predmet POSLOVNA INFORMATIKA, koji su postavljeni na platformi za studije na daljinu Fakulteta.
Pristupni parametri:
web adresa: moodle.fkv.edu.rs
user name: studentprvegodine
password: Student@1
Isti parametri se koriste za pristup kursu i preko mobilne aplikacije MOODLE, dostupne za preuzimanje za iOS i Android.

 

Studenti II godine studija, studijskih programa OAS MS i OAS MB, mogu pristupiti nastavnim sadržajima za predmet POSLOVNA STATISTIKA, koji su postavljeni na platformi za studije na daljinu Fakulteta.
Pristupni parametri:
web adresa: moodle.fkv.edu.rs
user name: studentdrugegodine
password: Student@2
Isti parametri se koriste za pristup kursu i preko mobilne aplikacije MOODLE, dostupne za preuzimanje za iOS i Android.