Obaveštavaju se studenti da će se u četvrtak, 14.1.2021. od 10h do 12h, u indekse upisivati poeni sa predispitnih obaveza, za predmete: Poslovna informatika, Poslovna statistika i Zaštita IT sistema i podataka. U istom terminu studenti mogu polagati jedan od kolokvijuma, ukoliko nisu zadovoljni postignuti rezultatima. 

Predmetni nastavnik, 
Prof. dr Saša G. Ivanov