Правилник о самовредновању

Политика обезбеђења квалитета

Стратегија обезбеђења квалитета

Правилник за праћење, обезбеђивање, унапређење и развој студијских програма, наставе и услова рада

Правилник о студентском вредновању квалитета студија и педагошког рада наставника

Одлука о формирању комисије за обезбеђење квалитета

Одлука о формирању комисије за спровођење студентског вредновања

Одлука о именовању лица одговорног за квалитет

Одлука о формирању комисије за самовредновање, контролу и оцену квалитета

Анкете о самовредновању

Извештај о резултатима самовредновања СП ОАС МС СНД 2022.

Извештај о резултатима самовредновања установе 2019

Извештај о самовредновању студијског програма ОАС МС 2019

Извештај о самовредновању студијског програма ОАС МБ 2019

Извештај о самовредновању студијског програма ОАС ПР 2019

Извештај о самовредновању студијског програма МАС МБ 2019

Извештај о самовредновању студијског програма МАС МПП 2019