Правилник о самовредновању

Политика обезбеђења квалитета

Стратегија обезбеђења квалитета

Акциони план за спровођење стратегије обезбеђења квалитета

Правилник за праћење, обезбеђивање, унапређење и развој студијских програма, наставе и услова рада

Правилник о студентском вредновању квалитета студија и педагошког рада наставника

Одлука о формирању комисије за обезбеђење квалитета

Одлука о формирању комисије за спровођење студентског вредновања

Одлука о именовању лица одговорног за квалитет

Одлука о формирању комисије за самовредновање, контролу и оцену квалитета

Анкете о самовредновању

Извештај о резултатима самовредновања Установе 2020.

Извештај о самовредновању студијског програма ОАС Менаџмент у саобраћају. 2020.

Извештај о самовредновању студијског програма ОАС Менаџмент у безбедности 2020.

Извештај о самовредновању студијског програма ОАС Право 2020.

Извештај о самовредновању студијског програма МАС Менадџмент у безбедности 2020.

Извештај о самовредновању студијског програма МАС Међународно пословно право 2020.

Извештај о резултатима самовредновања СП ОАС Менаџмент у саобраћају – Студија на даљину 2022.

Извештај о самовредновању новог СП ОАС Менаџмент и бизнис 2023.

Извештај о резултатима анкета за школску 2020/2021.

Извештај о резултатима анкета за школску 2021/2022.

Извештај о резултатима анкета за школску 2022/2023.

Извештај о самовредновању СП ОАС Право 2023.

Извештај о самовредновању СП ОАС Менаџмент у безбедности 2020/21, 2021/22, 2022/23.