Факултет за право, безбедност и менаџмент „Константин Велики“ Ниш je 2021. године покренуо научни часопис Хоризонти менаџмента (ISSN 2812-7153 / COBISS.SR-ID 52575241). Од оснивања часописа публиковано је укупно три броја који су доступни у Библиотеци факултета, на сајту часописа, у бројним индексним базама, као и у Репозиторијуму Народне библиотеке Србије.

У току 2021. године Факултет је покренуо издавање сопственог научног часописа Хоризонти менаџмента. Часопис омогућава ауторима публиковање двоструко анонимно рецензираних радова који садрже претходно необјављене резултате истраживања. Часопис садржи научне радове из области менаџмента, права, безбедности и економије, као и радове који се баве интердисциплинарним истраживањима наведених научних области. Идеја издавача Факултета и уредништва, била је и да часопис подстакне развој и размену научних истраживања на ширем географском подручју, што је већ у првом и другом броју приметно.

– Хоризонти менаџмента, (2021), YEAR I – No. 1, ISSN 2812-7153. У овом, првом броју, имамо осам радова, један осврт и један приказ (3 аутора са нашег Факултета), 230 стр;

– Хоризонти менаџмента, (2022), YEAR II – No. 1, ISSN 2812-7153, у издању Факултета за право, безбедност и менаџмент ”Константин Велики” Ниш, 10 радова, 21 аутор (12 са нашег Факултета) 232. Стр.

– Хоризонти менаџмента, (2023), YEAR III – No. 1, ISSN 2812-7153, у издању Факултета за право, безбедност и менаџмент ”Константин Велики” Ниш, 8 радова, 13 ауторa (7 са нашег Факултета) 160. стр.

У првом броју часописа за 2021. годину публиковано је 10 радова – Хоризонти менаџмента, YEAR II – No. 1, ISSN 2812-7153, у издању Факултета за право, безбедност и менаџмент ”Константин Велики” Ниш, 10 радова, 21 аутор (12 са нашег Факултета) 232. стр.

Радови се достављају на енглеском и српском језику и подлежу антиплагијат провери. Часопис је укључен у CrossRef, што указује да се сваком чланку додељује DOI број као јединствена бројчана ознака.

Одлуком матичног одбора Министарства просвете Републике Србије за 2023. годину часопис Хоризонти менаџмента је категоризован у области економије и организационих наука – М54.

Почев од 2023. године, позивамо ауторе да своје рукописе поднесу
посредством следећег линка, у складу са инструкцијама: https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2789