Високошколске установе потписале су Уговор о сарадњи којим се дефинише потреба и могућност за даљи развој сарадње у области научно-истраживачког рада, заједничког наступа и објављивања радова наставника и сарадника, размена предавача, међусобне посете и размена искуства у имплеметацији стечених знања кроз праксу као и сарадну студентских парламента .

ВУСИ

УНИВЕРЗИТЕТ МОНТАНА

УНИВЕРЗИТЕТ СОФИЈА

FIMT

Уговори о пословно-техничкој сарадњи школе са другим Високошколским установама