ТРАЈАЊЕ: 1 година (два семестра)

 

ОБИМ СТУДИЈА: 60 ЕСПБ

 

СТРУЧНИ НАЗИВ (ЗВАЊЕ): Мастер правник (Маст. прав.)

 

Сврха мастер академских студија студијског програма Међународно пословно право је да студентима који поседују основним знања и разумеју основна начела везана за аспекте и моделе права омогући унапређење знања и вештина, како и њихове индивидуалне интелектуалне интересе и циљеве у каријери, као и њихово укључење у унапређење правних истраживања и помогну развоју правне струке. Студијски програм је дизајниран са сврхом да задовољи потребе широког спектра дипломаца у праву, који желе да буду практичари у овој области, научни радници, државни званичници, радници у јавној управи и јавном сектору у правној области, запослени у адвокатским канцеларијама, или намеравају да започну своју каријере у међународним организацијама и корпорацијама (из области трговине, банкарства, осигурања,…), или невладиним организацијама на пословима међународног пословног и корпоративног права.

 

Општи циљ студијског програма Међународно пословно право је да обезбеди стручно оспособљавање, као и проширење и унапређивање способности и вештина за студенте претходног нивоа основних академских студија, које ће им омогућити да реше проблеме и да донесу ефикасне одлуке у широком спектру привредно правних односа на међународном тржишту.

 

Најважнији циљеви студијског програма Право своде се на следеће:

  • стварање компетентних стручњака са специфичним способностима директног укључивања у пословање међународних и међувладиних организација широм света, у глобалним корпорацијама, невладиним организацијама, као и у правној струци и судству.
  • настава мора да обезбеди адекватну теоријску обуку, као и технике потребне за његову практичну примену.
  • да се студентима пренесу знања и вештине које ће користити у ефикасном решавању међународних правних проблема, међународног радног права, компанијског права, међународног трговинског права;
  • студенти ће учити како да се суоче са специфичним етичким проблемима везаним за струку, као и аспекте друштвене одговорности које су укључене у правну праксу.
  • да се отклони дефицит стручњакa који поседују корпус знања и вештина које тражи ново време, базирана на савременим тржишним основама;
  • да се код студената развије смисао за креативан рад, тако да креативност и иновативност буде изазов, а не обавеза;
  • да се студенти оспособе да самостално расуђују, анализирају и доносе одлуке при решавању различитих правних проблема;
  • да код студената побуди жељу за даљим усавршавањем, као и за даљи практични и научно-истраживачки рад из ове области;
  • да се студенти оспособе за тимски рад и рад у мултикултуралној средини.
  Р.Б ШИФРА ПРЕДМЕТА НАЗИВ ПРЕДМЕТ СЕМ ТИП СТАТУС БРОЈ ЧАСОВА ОСТАЛИ ЧАСОВИ ЕСПБ
П В СИР ДОН
ПРВА ГОДИНА 1 МАС1МНИ Методологија научно-истраживачког рада I ТМ О 3 2 7
2 МАС1МРП Међународно радно право I НС О 3 3 7
3 МАС1МПП Међународно привредно право I НС О 3 2 7
4 МАС1КОП Компанијско право II НС О 3 3 7
5 МАС1ИГ1 Изборна група 1 II ИБ 3 2 7
МАС1ПЕЈ Пословни енглески језик АО
МАС1ПЗП Заштите потрошача СА
6 МАС1ИГ2 Изборна група 2 II ИБ 3 2 7
МАС1УПР Управљање пројектима НС
МАС1МТП Међународно трговинско право СА
7 МАС1СТП Стручна пракса II СА О 4 2
8 МАС1СИР Самостални истраживачки рад II ТМ О 8 6
9 МАС1ЗВР Завршни рад II СА О 10
Укупно часова активне наставе на години студија 18 14 8 0 Укупно ЕСПБ 60
40