Обавештавају се студенти да ће 2. колоквијум из предмета ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИKА, бити одржан у среду, 24.04.2024. године, у амфитеатру Факултета, са почетком у 10.00 сати.
Предметни наставник Проф. др Саша Иванов


Први колоквијум из предмета Пословна информатика биће одржан 13.03.2024. да почетком у 10 ати. Тога дана неће бити наставе.

Предметни наставник Проф. др Саша Иванов


Колоквијум из предмета ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА одржаће се 23.05.2023. год. од 12.00 часова

Колоквијум 1 и 2 из предмета СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ одржаће се 27.05.2023. год. од 12.00 часова

Први колоквијум из предмета КРИЗНИ МЕНАЏМЕНТ одржаће се 29.11.2022. год. од 14.00 часова

Други колоквијум из предмета КРИЗНИ МЕНАЏМЕНТ одржаће се 27.12.2022. год. од 14.00 часова

Први колоквијум из предмета УПРАВЉАЊЕ КОНФЛИКТИМА одржаће се 28.11.2022. год. од 16.00 часова

Други колоквијум из предмета УПРАВЉАЊЕ КОНФЛИКТИМА одржаће се 26.12.2022. год. од 16.00 часова

Други колоквијум из предмета КОМПАНИЈСКО ПРАВО одржаће се 21.12.2022. год. од 16.00 часова

Први и други колоквијум из предмете РАЧУНОВОДСТВО одржаће се 08.12.2022. год. од 12:00 часова

Други колоквијум из предмета ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА одржаће се 14.12.2022. год. од 10:00 часова

Други колоквијум из предмета ПОСЛОВНА СТАТИСТИКА одржаће се 21.12.2022. год. од 12:00 часова

Други колоквијум из предмета ЗАШТИТА ИТ СИСТЕМА И ПОДАТАКА одржаће се 21.12.2022. год. од 13:00 часова

Други колоквијум из предмета ПРАВО ОСИГУРАЊА одржаће се 11.01.2023. год. од 17:00 часова

Први колоквијум из предмета ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 одржаће се 06.04.2023. год. од 14:30 часова

Први колоквијум из предмета ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 одржаће се 06.04.2023. год. од 15:30 часова

Први колоквијум из предмета БЕЗБЕДНОСНИ МЕНАЏМЕНТ одржаће се 05.04.2023. год. од 11.00 часова

Други колоквијум из предмета БЕЗБЕДНОСНИ МЕНАЏМЕНТ одржаће се 31.05.2023. год. од 11.00 часова

Први колоквијум из предмета МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА одржаће се 05.04.2023. год. од 13.00 часова

Други колоквијум из предмета МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА одржаће се 31.05.2023. год. од 13.00 часова

Први колоквијум из предмета КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ одржаће се 05.04.2023. год. од 16.00 часова

Други колоквијум из предмета КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ одржаће се 31.05.2023. год. од 16.00 часова

Први колоквијум из предмета ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО одржаће се 24.04.2023. год. од 16.00 часова

Други колоквијум из предмета ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО одржаће се 08.05.2023. год. од 16.00 часова

Други колоквијум из предмета ПРИВРЕДНО ПРАВО одржаће се 22.05.2023. год. од 17.00 часова

Колоквијум из предмета ПОРОДИЧНО ПРАВО одржаће се 26.04.2023. год. од 14.00 часова