МЕНАЏМЕНТ У БЕЗБЕДНОСТИ

Колоквијум из предмета ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА

одржаће се 25.05.2021. године са почетком у 12,00 часова.

ДРУГИ колоквијум из предмета УВОД У ЕКОНОМИЈУ

одржаће се 28.04.2021. године са почетком у 09.00 часова.

Колоквијум из предмета МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА

одржаће се 25.05.2021. године са почетком у 13,30 часова.

Колоквијум из предмета БЕЗБЕДНОСНИ СИСТЕМИ

одржаће се 17.05.2021. године у 14:00 часова

Колоквијум из предмета СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

одржаће се 25.05.2021. године са почетком у 15,00 часова.

Колоквијум из предмета ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1

одржаће се 21.05.2021. године са почетком у 15,00 часова.

ПОПРАВНИ колоквијум из предмета КРИВИЧНО ПРАВО

одржаће се 24.05.2021. од 12:00 часова

ПРВИ колоквијум из предмета БЕЗБЕДНОСНИ МЕНАЏМЕНТ

одржаће се 28.04.2021. године са почетком у 11,00 часова.

ДРУГИ колоквијум из предмета БЕЗБЕДНОСНИ МЕНАЏМЕНТ

одржаће се 26.05.2021. године са почетком у 11,00 часова.

Колоквијум из предмета ПРИВРЕДНО ПРАВО

одржаће се 19.05.2021. год. од 17:00 часова

ДРУГИ колоквијум из предмета ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСЛОВАЊА

одржаће се 29.04.2021. године са почетком у 11.00 часова.

Колоквијум из предмета ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2

одржаће се 21.05.2021. године са почетком у 16,00 часова.

ПРВИ колоквијум из предмета МЕНАЏМЕНТ УСЛУГА

одржаће се 29.04.2021. године са почетком у 13,00 часова.

ДРУГИ колоквијум из предмета МЕНАЏМЕНТ УСЛУГА

одржаће се 27.05.2021. године са почетком у 13,00 часова.

Колоквијум из предмета КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ

одржаће се 09.04.2021. године са почетком у 16,00 часова.

МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ

Колоквијум из предмета ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА

одржаће се 25.05.2021. године са почетком у 12,00 часова.

ДРУГИ колоквијум из предмета УВОД У ЕКОНОМИЈУ

одржаће се 28.04.2021. године са почетком у 09.00 часова.

Колоквијум из предмета МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА

одржаће се 25.05.2021. године са почетком у 13,30 часова.

Колоквијум из предмета СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

одржаће се 25.05.2021. године са почетком у 15,00 часова.

Колоквијум из предмета ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1

одржаће се 21.05.2021. године са почетком у 15,00 часова.

ДРУГИ колоквијум из предмета ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

одржаће се 26.04.2021. године са почетком у 11.00 часова.

Колоквијум из предмета ПРИВРЕДНО ПРАВО

одржаће се 19.05.2021. год. од 17:00 часова

ДРУГИ колоквијум из предмета ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСЛОВАЊА

одржаће се 29.04.2021. године са почетком у 11.00 часова.

Колоквијум из предмета ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2

одржаће се 21.05.2021. године са почетком у 16,00 часова.

ПРВИ колоквијум из предмета МЕНАЏМЕНТ УСЛУГА

одржаће се 21.05..2021. године са почетком у 13,00 часова.

ДРУГИ колоквијум из предмета МЕНАЏМЕНТ УСЛУГА

одржаће се 27.05.2021. године са почетком у 13,00 часова.

ПРАВО

Колоквијум из предмета ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1

одржаће се 21.05.2021. године са почетком у 15,00 часова.

Други колоквијум из предмета УСТАВНО ПРАВО

одржаће се 24.05.2021. године у 11:00 часова

ПОПРАВНИ колквијум из предмета УСТАВНО ПРАВО

одржаће се 24.05.2021. од 12:00 часова

ДРУГИ колоквијум из предмета УВОД У ЕКОНОМИЈУ

одржаће се 28.04.2021. године са почетком у 09.00 часова.

ПОПРАВНИ колоквијум из предмета КРИВИЧНО ПРАВО

одржаће се 24.05.2021. године у 12:00 часова

Колоквијум из предмета ПРИВРЕДНО ПРАВО

одржаће се 19.05.2021. год. од 17:00 часова

ДРУГИ колоквијум из предмета ПОРОДИЧНО ПРАВО

одржаће се 24.05.2021. године у 11:00 часова

ПОПРАВНИ колоквијум из предмета ПОРОДИЧНО ПРАВО

одржаће се 24.05.2021. од 12:00 часова

Колоквијум из предмета ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2

одржаће се 21.05.2021. године са почетком у 16,00 часова.

ПОПРАВНИ колоквијум из предмета НАСЛЕДНО ПРАВО

одржаће се 24.05.2021. године у 12:00 часова

Колоквијум из предмета КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО

одржаће се 08.04.2021. године са почетком у 14:00 часова

Колоквијум из предмета ПРЕКРШАЈНО ПРАВО

одржаће се 06.04.2021. године са почетком у 14:00 часова

Колоквијум из предмета МЕЂУНАРОДНО УГОВОРНО ПРАВО

одржаће се 05.05.2021. године са почетком у 16:00 часова

Колоквијум из предмета ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО

одржаће се 08.04.2021. године са почетком у 17:30 часова

Колоквијум из предмета КРИМИНОЛОГИЈА СА ПЕНОЛОГИЈОМ

одржаће се 08.04.2021. године са почетком у 15:00 часова