Драги студенти, колеге и пријатељи,

добродошли на сајт Факултета за право, безбедност и менаџмент “Константин Велики” Универзитета “Унион – Никола Тесла” у Београду. На нашим електронским страницама можете наћи све потребне информације у вези са нашим радом и мисијом, све о нашем наставном и научном раду, студијским програмима и свим осталим могућностима које пружа ова високошколска институција.

факултет за право, безбедност и менаџмент ” Константин Велики” је као савремена институција способна да се лако прилагођава захтевима тржишта рада. У континуираној сарадњи са привредним субјектима спремни смо за уважавање сугестија које могу бити извор идеја у процесу креирања нових наставних програма. Управо такви наставни програми су они који одговарају модерним актуелним трендовима и будућим друштвеним потребама.

Оно што представља наш заједнички циљ је да студенти нашег факултета усвоје неопходна знања и вештине, осећај за тимски рад, критичко мишљење, закључивање, као и кључне способности за будући рад у било ком делу друштвене заједнице.